e-stado® jest systemem monitorowania stada krów mlecznych

Został zaprojektowany, aby dostarczać niezbędnych informacji o zdrowiu krów oraz ich cyklu rozrodu. Zawiera takie funkcje, jak monitoring zdrowia zwierząt, rui, inseminacji i wycielenia. Jest bezinwazyjny i bezpieczny w użyciu, oparty o bezobsługowe biosensory.

e-stado® dostarcza informacji o stanie każdego zwierzęcia i całego stada 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tym samym skutecznie wpływa na dobrostan zwierząt w stadzie oraz ich wydajność.

Jak działa e-stado®?

 • System składa się z biosensorów, sensorów oborowych i transmiterów radiowych. Biosensory są bezobsługowe, bezinwazyjne i bezpieczne dla zwierząt.
 • Na podstawie danych z biosensorów system monitoruje stado i środowisko obory przez 24h. Dane o stanie zwierząt i warunkach panujących w oborze wysyłane są następnie do centralnego serwera, gdzie są przetwarzane i zestawiane w przejrzyste i łatwe do interpretacji informacje.
 • Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji www i powiadomienia SMS o nagłych przypadkach, gdzie na bieżąco ma dostęp do wszystkich danych.

Z jakich elementów składa się e-stado®?


Biosensory uszne

Dostarczają szczegółową informację o każdym zwierzęciu.

Funkcje biosensorów:

 • wykrywanie rui i określanie optymalnego czasu inseminacji
 • pomiar i analiza przeżuwania i pobierania pokarmu
 • pomiar i analiza czasu odpoczynku
 • pomiar i analiza temperatury ucha zwierzęcia
 • określanie intensywności stresu termicznego
 • pomiar i analiza natężenia oświetleniah.


Sensor środowiska

Dostarcza informację o temperaturze i wilgotności.
Funkcje sensora:

 • pomiar temperatury wewnątrz budynku inwentarskiego
 • pomiar wilgotności wewnątrz budynku inwentarskiego
 • określanie indeksu stresu termicznego (THI)Biosensor ogonowy

Dostarcza informację o zwierzęciu w okresie okołowycieleniowym.
Funkcje biosensora:

 • określenie czasu nadchodzącego wycielenia
 • wykrywanie wycielenia
 • wykrywanie zalegania przedwycieleniowego i powycieleniowego


Transmitery radiowe w oborze i na pastwisku

Przekazują dane z biosensorów i sensorów do centralnego serwera, gdzie następnie dane są przetwarzane. W przypadku montażu transmiterów na pastwisku, zasilanie zapewnia autonomiczny system zasilania solarnego.Monitor oborowy

Umożliwia obsługę systemu e-stado na dużym ekranie dotykowym. Zapewnia pracę w trudnych warunkach oborowych.

Jakie informacje dostarcza
system e-stado®?

Moduły systemuZdrowie
 • pomiar czasu bezczynności, wykrywanie zagrożenia
 • pomiar temperatury ciała, wykrywanie zagrożenia

Wczesne wykrywanie chorób u krów jest kluczowe w skutecznym leczeniu i minimalizowaniu ich skutków. Wpływa także na obniżenie kosztów leczenia. Największym problemem są choroby okresu poporodowego, takie jak: ketoza, przemieszczenie trawieńca, zapalenie nabłonka macicy i kwasica. Straty spowodowane chorobami metabolicznymi szacuje się na 350 – 800 złotych na krowę rocznie…

Rozród
 • wykrywanie rui
 • określanie optymalnego czasu inseminacji

Ruje stają się coraz trudniejsze do wykrycia, co skutkuje znacznym wydłużeniem okresu międzywycieleniowego (OMW). Przyjmuje się, że czas od porodu do ponownego ocielenia nie powinien być u krów o dużej wydajności dłuższy niż 400 dni. Każdy dzień powyżej tego progu przynosi wymierne straty. System e-stado®przez 24 godziny na dobę monitoruje….Wycielenie
 • określenie czasu nadchodzącego wycielenia
 • wykrywanie stanu zalegania

Krowa przygotowuje się do narodzin cielęcia dużo wcześniej nim pojawią się widoczne objawy zbliżającego się porodu. Przeżuwanie zaczyna się stopniowo obniżać na 2 tygodnie przed ocieleniem i drastycznie spada w dniu porodu. Jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, krowa w ciągu tygodnia wraca do swojego wzorca przeżuwania. Jednak wiele czynników powoduje, że porody stają się coraz trudniejsze i….

Żywienie
 • pomiar czasu przeżuwania, wykrywanie zagrożenia
 • pomiar czasu pobierania paszy, wykrywanie zagrożenia

Na aktywność pokarmową krowy składają się pobieranie i wstępne rozdrabnianie paszy oraz jej powtórne przeżuwanie. Na pobieraniu pokarmu krowa spędza od 3 do 6 godzin dziennie. W warunkach współczesnej obory przeżuwanie odbywa się w ciągu całej doby i powinno trwać 7 – 8 godzin. Zwiększenie lub zmniejszenie całkowitego czasu aktywności żywieniowej świadczy o …Cykl świetlny
 • pomiar indywidualnego cyklu świetlnego

Światło odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu krowy. Wpływa na ogólną zdrowotność i samopoczucie zwierząt, dojrzewanie somatyczne i hormonalne jałówek, cykl rozrodczy i płodność, manifestowanie rui, aktywność, zainteresowanie otoczeniem i pobieranie paszy.
Przyjmuje się, że dla krów, jałówek, cieląt tzw. dzień świetlny, kiedy oświetlenie na poziomie oczu przekracza 150 luksów, powinien trwać 16 godzin.

Stres cieplny
 • wykrywanie indywidualnego stresu cieplnego
 • pomiar indeksu THI obory, wykrywanie zagrożenia
 • pomiar temperatury obory
 • pomiar wilgotności obory

Krowa najlepiej czuje się w przedziale temperatur od +16 do +22 C, który nazywa się strefą obojętności cieplnej.Kulawizna* (planowany termin: 2020)
 • wykrywanie wczesnych stanów kulawizny