Jesteśmy europejską firmą
o zasięgu globalnym

Wywodzimy się z branży telekomunikacyjnej, jednak od zawsze fascynowała nas nowoczesna technologia i jej wpływ na nasz rozwój w różnych dziedzinach życia. W pewnym momencie postanowiliśmy to połączyć i tak powstał projekt e-stado®.

Jesteśmy polską firmą, która w krótkim czasie osiągnęła zasięg globalny. Tworząc system e-stado® postawiliśmy sobie jeden cel – pokazać, że technologia może odegrać ogromną rolę w rozwiązywaniu istotnych problemów w rolnictwie i znacząco wpłynąć na dobrostan zwierząt hodowlanych na całym świecie. Głęboko w to wierzymy i taka idea przyświeca nam od początku naszej działalności.

Dostarczamy informacje
przez całą dobę

Populacja na całym świecie rozwija się szybciej niż kiedykolwiek. W takiej sytuacji sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność będzie stanowić ogromne wyzwanie dla sektora rolnego. To zaś skłaniać będzie hodowców do zwiększenia wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Niezwykle istotnym elementem tego procesu będzie dobrostan zwierząt, który już teraz skłania rolników do wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie hodowli.

Naszym zdaniem nowoczesna technologia to przyszłość, także rolnictwa. Dlatego w odpowiedzi na problemy, z którymi obecnie mierzą się rolnicy, stworzyliśmy system e-stado® – innowacyjny system do monitoringu krów mlecznych. Jesteśmy ekspertem w dziedzinie precision farming. Specjalizujemy się w dostarczaniu rzetelnej informacji o Twojej krowie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wspieramy nowoczesnego
hodowcę

Zależy nam, aby poprawić jakość pracy rolnika, wspierać w tworzeniu dogodnego środowiska pracy. Jesteśmy przekonani, że system e-stado® ma pozytywny wpływ na poprawę efektywności hodowli krów mlecznych. Nasze rozwiązania pozwala uniknąć zagrożeń i zwiększyć efektywność hodowli. Dzięki temu rośnie wydajność całego gospodarstwa rolnego..

Uważamy, że godne warunki hodowlane oraz ciągła obserwacja zwierząt to obecnie podstawa. e-stado® zapewnia wykrywanie rui, monitoring stanu zdrowia krowy, wycieleń, temperatury ciała, czy standardowych aktywności. Stosując rozwiązania systemu e-stado® rolnik otrzymuje bieżącą, wiarygodną informację, dotyczącą jego stada. To sprawia, że może praktycznie natychmiast reagować na nieoczekiwane sytuacje. Dzięki temu w pełni dba o dobrostan bydła.

Misja i wartości

Wspieramy hodowcę w jego codziennych czynnościach. Dajemy wiedzę, która poprawia jakość pracy i wydajność całego gospodarstwa. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne w rolnictwie, pomagając hodowcom na całym świecie dbać o dobrostan zwierząt.
Łączymy rolnictwo z nowoczesną technologią

Kreujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania technologiczne do hodowli krów mlecznych. Pozwalają one na stałą obserwację i pozyskiwanie informacji o każdej krowie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprawiamy, że technologia poprawia efektywność hodowli, wskaźniki finansowe, a tym samym zwiększa wydajność całego gospodarstwa i satysfakcję hodowcy. Z powodzeniem wprowadzamy nowoczesną technologię do sektora rolnego.


Zapewniamy hodowcy kompleksowe wsparcie informacyjne

Dbamy o dobro i czas rolnika, dostarczając mu rzetelnych i kompleksowych informacji na temat jego stada. Nasz system daje hodowcy wiedzę, która pozwala mu błyskawicznie reagować na niepokojące sygnały, zapobiegać rozwojowi niebezpiecznych dla krów mlecznych chorób, zmniejszać stres cieplny, zwiększać natomiast produkcję mleka. Informacje uzyskiwane dzięki e-stado pomagają rolnikowi zmniejszyć straty, zoptymalizować koszty i zwiększyć zyski.Dbamy o dobrostan krów mlecznych

Dobrostan zwierząt to przyszłość sektora rolnego. Jest on ściśle powiązany z ich zdrowiem, płodnością, wydajnością oraz czasem użytkowania mlecznego. Wszystkie czynniki wpływają bezpośrednio na wynik ekonomiczny gospodarstwa rolnego. System e-stado został zaprojektowany w ten sposób, aby dostarczać niezbędnych informacji o zdrowiu i samopoczuciu krów oraz ich cyklu rozrodczym.


Edukujemy hodowców w zakresie nowoczesnych technologii

Podejmujemy działania, które mają na celu wzrost świadomości wśród rolników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w hodowli zwierząt. Pokazujemy ich pozytywny wpływ na codzienne funkcjonowanie gospodarstwa. Edukujemy, jak posiadając wiedzę, dostarczaną przez system e-stado, poprawić parametry precision farming, zwiększyć wydajność hodowli i zoptymalizować jej koszty, troszcząc się jednocześnie o dobrostan zwierząt.